Dr Miloš Babić

IKVB „Dedinje“

Zvanje doktora medicine je stekao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 2013. godine. Specijalista je interne medicine i akademski specijalista kardiologije. Aktuelno je na završnoj godini doktorskih studija. Radi na Odeljenju za elektrofiziologiju i elektrostimulaciju. Godine 2019. bio je na programu usavršavanja – „Interventional EP Curriculum- SVT ablation“ kao i 2022./2023. na programu „Interventional EP Curriculum- AF ablation“. Programi su održani u elektrofiziološkim centrima u Pragu, Madrigu, Кopenhagenu , Briselu, Bad Oajnhauzenu, Oksfordu i Marseju. Godine 2022. bio na višemesečnom usavršavanju u Insitutu za kliničku i eksperimentalnu medicinu „IКEM“ u Pragu pod mentorstvom profesora Jozefa Кaucnera nakon čega je stekao sertifikat za bavljenje naprednom elektrofiziologijom. Član je udruženja kardiologa Srbije (UКS). Oblast užeg stručnog inetersovanja je medikamentno i interventno lečenje poremećaja ritma. Aktivno govori engleski, služi se ruskim jezikom.

 • Kardiološki preglegled
 • Analiza 24h EKG Holter monitoringa
 • Analiza ostalih oblika EKG monitoringa (uključujući i jednokanalne EKG sa ličnih monitoringa
 • Interpretacija testa fizičkim opterećenjem
 • Analiza 24h  Holter pritiska

Preporuka pacijentima koji treba da se jave:

 • Svih vrsta poremećaja ritma
 • Ubrzanog rada srca – tahikardije(pretkomorske i komorske)
 • Usporenog rada srca – bradikardije 
 • Pojedinačnih preskoka – ekstrasistole (pretkomorske i komorske
 • Gubitaka svesti
 • Ostalih kardioloških tegoba