HIRURGIJA

OPŠTA HIRURGIJA

Pregled abdomena, UZ dijagnostika abdominalnih organa, postavljanje dijagnoze i dalje terapije.

Hiruška obrada rana, skidanje konaca posle operacija, obrada dekubitalnih rana, hiruško zbrinjavanje povreda ( sutura rana, nekrektomije i debirdman rana ), otvaranje abscesa.

Operacije u lokalnoj anesteziji tumora na koži ( lipomi, ateromi, manji tumori susoektni na malignitet ), uz ph verifikaciju.

VASKULARNA HIRURGIJA

Vaskularni pregled, dopler arterija i vena nogu, vrata i ruku, dopler abdominalne aorte, postavljanje dijagnoze i dalja terapija ( ordiniranje vazodilatatornih koktela ), HBO terapije.

Sklerozacija vena nogu manjeg kalibra sklerozantnim sredstvima.