HBO

ŠTA JE HIPERBARIČNA OKSIGENACIJA?

Hiperbarična oksigenacija je naučno utemeljena metoda lečenja koja se zasniva na udisanju 100% molekulskog kiseonika, na pritisku okoline većem od atmosferskog u za to posebno namenjenim uređajima-hiperbaričnim komorama. Potreba za kiseonikom je univerzalna za sve ćelije ljudskog organizma a njegov nedostatak je uvod u brojne bolesti i stanja kao i posledica bolesti i/ili povreda.

U vazduhu koji dišemo ima 21% kiseonika. Tokom disanja kiseonik difuzijom prelazi u krvotok, vezuje se za hemoglobin u eritrocitima i tako vezan transportuje putem krvi. U manjoj meri se kiseonik transportuje i fizički rastvoren u plazmi. Zasićenost hemoglobina je 97% i dodatno ima prostora za povećanje od ukupno 3%. Međutim, princip delovanja HBO terapije se zasniva na fizičkim zakonima koji omogućavaju rastvaranje veće količine kiseonika u plazmi i na taj način transporta kiseonika do ćelija.

Povećanjem ambijentalnog pritiska u hiperbaričnoj komori i udisanjem 100% molekulskog kiseonika, dolazi do rastvaranja udahnutog gasa (kiseonika) u krvnoj plazmi i povećanja parcijalnog pritiska kiseonika. Na ovaj način se u krvi rastvori i do 20 puta više kiseonika čime se osigurava njegov transport i korekcija hipoksije, nezavisno od eritrocita. Na ovaj način se difuzijom, iz kiseonikom bogate plazme, nadoknađuje nedostatak kiseonika čime se rešava akutna hipoksija i pokreću brojni mehanizmi u organizmu koji dovode do pozitivnih terapijskih efekata.

Hipoksija-stanje smanjene količine kiseonika u ćelijama i tkivima, je u osnovi velikog broja patoloških stanja. Primenom HBO terapije, organizmu se pruža raskoš kiseonika koji je tkivima i ćelijama neophodan za njihovo normalno funkcionisanje i za korigovanje hipoksije  kao osnove brojnih oboljenja.

Nauka do sada nije uspela da pronađe lek ili sredstvo koje će povećati količinu raspoloživog kiseonika u krvi. Jedini za sada poznati način je primena samog kiseonika a najefikasnija medoda primene je HBOT.

BENEFITI I PRINCIP DELOVANJA HBO

 1. HBOT značajno redukuje oticanje – Lokalna vazodilatacija koja se javlja nakon oštećenja tkiva povećava protok krvi i zajedno sa povećanjem vaskularne permeabilnosti (kretanje tečnosti i molekula u i iz krvnih sudova), povećava ekstravaskularne proteine, tečnost i izaziva oticanje. Ovo oticanje doprinosi osećaju bolova. Kako se snabdevanje kiseonikom smanjuje, povećava se protok krvi koji će služiti samo za pogoršanje otoka posle povrede i ometanje inflamatornog procesa koji pomaže u početku lečenja. Hiperbarična oksigenacija smanjuje vaskularnu vazodilataciju i propusnost povećanjem sadržaja kiseonika u krvi.
 2. HBOT značajno smanjuje edem – Razvoj edema (akumulacija viška limfne tečnosti) i oticanje dolazi od mnogih faktora kao što je povećanje lokalnog toka krvi i takođe oštećenje lokalnih krvnih i limfnih sudova. Edem koji se javlja na okolnim strukturama može ugroziti cirkulaciju. Ako se pritisak u okolnom tkivu približava ili izjednači pritisku u krvnim sudovima, protok krvi će se usporiti ili prestati. Otok takođe doprinosi hipoksiji tkiva povećavajući rastojanje između kapilara i ćelija, što ometa funkciju ćelije, metabolizam i inflamatorni process, povećavajući difuzionu distancu. Hiperbarična oksigenacija se može boriti protiv povećane udaljenosti za difuziju kiseonika od krvnog suda do ćelija povećanjem sadržaja kiseonika u krvi. Ovaj benefit će dovesti do povećane isporuke kiseonika ćelijama i tkivima koji su bili udaljeni od krvnih sudova zbog edema.
 3. HBOT značajno skraćuje inflamatorni proces – Inicijalni odgovor organizma na bilo koju povredu podrazumeva upalu i pokušaje popravke oštećenja. Upala je proces u kojem ćelije kao što su fagociti dobijaju pristup oštećenim/povređenim tkivima i ćelijama kako bi sprečile infekciju i omogućile početak lečenja. Smanjen dotok kiseonika utiče znatno na zapaljenski proces pošto su ćelije uključene u taj proces zavisne od kiseonika. Ako se snabdevanje kiseonikom smanji, proces zapaljenja i zarastanje će biti ozbiljno oštećeni. Povećana raspoloživost kiseonika promoviše vazokonstrikciju a to uzrokuje reabsorpciju tkivnih tečnosti i pomaže u smanjenju edema.
 4. HBOT povećava produkciju kolagena – Nakon inicijalnog procesa zarastanja, upalnog odgovora i prevencije ili uklanjanja infekcije, dolazi sledeće poglavlje u lečenju tkiva/rana. Kolagen je vezivno tkivo koje su razvili fibroblasti. Kolagen deluje kao osnova u zarastanju rana i pomaže rani da se zatvori. Formiranje kolagena, a time i zarastanje rane, u velikoj je zavisnosti od prisustva adekvatnih količina kiseonika. Kako hiperbarična oksigenacija značajno povećava raspoloživi kiseonik unutar krvi, to omogućava fibroblastima da proizvode povećane količine kolagena neophodne za lečenje rana i oštećenja tkiva.
 5. HBOT povećava proliferaciju fibroblasta – Klinička istraživanja pokazala su da se tokom nekoliko dana nakon povrede javlja migracija fibroblasta u područje oštećenja. Ove se ćelije potom dele i reprodukuju proizvodeći velike količine kolagena. Priliv kiseonika putem HBO terapije pomaže razvoj i migraciju fibroblasta.
 6. HBOT povećava integritet tkiva – Kako se koncentracija kiseonika u krvi povećava tokom hiperbarične terapije kiseonikom, ćelije koje su udaljenije od krvnih sudova bivaju adekvatnije oksigenisane. Hiperbarična oksigenacija omogućava povećanu dostupnost kiseonika u širem području, omogućavajući fibroblastima da izvršavaju svoju funkciju u procesu zarastanja oštećenog ili povređenog tkiva. HBOT zasiti krvnu plazmu sa kiseonikom i na taj način dolazi do zona oštećenja i snabdeva ih agensom koji im je neohodan za oporavak-kiseonikom, znatno efikasnije nego kada se snabdevaju putem crvenih krvnih zrnaca. Zahvaljujući tome, ćelije odgovorne za razvoj ožiljnog tkiva, mogu da sprovedu ovaj proces brže što rezultira većim integritetom tkiva.
 7. HBOT pospešuje rast novih krvnih sudova (Angiogeneza) – Povreda ili oštećenje tkiva takođe dovodi do oštećenja i uništavanja krvnih sudova. Proces zarastanja zavisi od krvnih sudova i krvi koja sadrži ćelije i hranljive materije koje sprovode i omogućavaju zarastanje, kao i uklanjanje oštećenih ćelija i mikroorganizama. Istraživanje je pokazalo da HBOT znatno povećava broj i stvarnu veličinu krvnih sudova u oštećenim tkivima i ranama. Ovo povećanje omogućava ubrzanje procesa lečenja, zarastanja rana i oporavka usled povreda.
 8. HBOT povećava površinu perfuzije kiseonika oko rane – Perfuzija kiseonika oko rana i oštećenih tkiva značajno se povećava kada krv kojom se snabdeva ovo područje ima veće količine kiseonika rastvorenog u plazmi i vezanog za hemoglobin nego što je to uobičajeno. Kiseonik koji se nalazi u krvnoj plazmi je lakše dostupan tkivima i ćelijama nego kiseonik u eritrocitima a ovaj način snabdevanja kiseonikom je i energetski manje zahtean. Ćelije koje su uključene u proces lečenja su u velikoj meri zavisne od kiseonika da bi izvršile svoju funkciju, a povećana potražnja za kiseonikom u području oko rana je uslovljena i povećanim brojem ćelija za lečenje u toj regiji. Rešenje za zadovoljenje povećanih potreba je HBO terapija.
 9. HBOT stimuliše rast novih kapilara – Tokom povrede i oštećenja, mikrocirkulacija i krvni sudovi ove cirkulacije (kapilari) su od vitalnog značaja za proces lečenja kroz snabdevanje hranjivim materijama i kiseonikom ćelija koje su odgovorne za lečenje. Rast novih i popravka oštećenih kapilara stimuliše se unutar oštećenih tkiva pomoću HBO terapije.
 10. HBOT poboljšava preživljavanje tkiva u “sivim zonama” kraš povreda – „Siva zona“ kraš povreda je zona između tkiva koje je očigledno ireverzibilno oštećeno i tkiva koje nije oštećeno. Tkiva u toj sivoj zoni u velikoj meri imaju koristi od povećane količine kiseonika, poboljšane cirkulacije i snabdevanja krvlju. Ovo su aspekti koji će omogućiti da se tkiva „sive zone“ spasu i oporave. Pokazano je da HBOT podržava i održava oksigenaciju tkiva unutar „sive zone“ što rezultira boljim ishodom za tkiva, ranu ili povredu.
 11. HBOT poboljšava produkciju i funkcionisanje osteoblasta i osteoklasta – Osteoblasti su ćelije odgovorne za formiranje kostiju, a osteoklasti su ćelije odgovorne za reabsorpciju kostiju. Obe ove vrste ćelije rade zajedno da formiraju kosti i kontrolišu količinu koštanog tkiva. Obezbeđivanje povećanog nivoa kiseonika omogućava povećanu proizvodnju ovih ćelija i omogućava im da na adekvatan način sprovedu oporavak koštanog tkiva i adekvatno formiranje, uz smanjenje edema i rast novih krvnih sudova u mikrocirkulaciji.
 12. HBOT unapređuje regeneraciju kosti i ubrzava oporavak – Kada se inflamatorni process I otok brzo koriguju onda oporavak i regeneracija kostiju mogu ranije početi. Sa porastom snabdevanja krvlju i dostupnošću kiseonika, tkiva i ćelije odgovorne za regeneraciju kostiju mogu da izvrše svoj zadatak efikasnije, što dovodi do ubrzanog oporavka i boljeg rezultata u lečenju koštanog tkiva.
 13. HBOT pomaže u prevenciji infekcije – Istraživanja su pokazala da smanjenje nivoa kiseonika u tkivima i ranama povećava mogućnost infekcije. Poboljšanje ili povećane snabdevanja tkiva kiseonikom smanjuje incidencu infekcije rane, jer su ćelije odgovorne za prevenciju i oporavak od infekcije zavisne od kiseonika.
 14. HBOT povećava produkciju leukocita – Najvažniji igrači imunog odgovora organizma su bela krvna zrnca ili leukociti. Obezbeđujući organizmu povećanu raspoloživost kiseonika, povećava se proizvodnja leukocita koje pružaju korist imunološkom odgovoru. HBOT stimuliše i omogućava imunološki odgovor organizma tj ima imunomodulirajući efekat.
 15. HBOT pospešuje aktivnost leukocita – Bez kiseonika ili u stanju hipoksije, funkcija leukocita se smanjuje. Ovo dovodi do značajne opasnost od infekcije, jer je imunološki odgovor narušen. Povećano snabdevanje kiseonikom koje nudi hiperbarična terapija kiseonikom pomaže u uništavanju bakterija kroz poboljšanje funkcije leukocita.
 16. HBOT potencira dejstvo antibiotika – Istraživanja su pokazala da su periodi hiperoksije (povećani nivoi kiseonika u tkivima) i hiperbarična oksigenacija uticali na aktivnost nekih antibiotika, povećavajući njihovu efikasnost. Ovo povećanje omogućuje brže saniranje infekcije.
 17. HBOT ima direktno baktericidno i bakteriostatsko dejstvo – Hiperbarična oksigenacija pruža direktne baktericidne (ubija bakterije) i bakteriostatske (sprečava rast bakterija) efekte protiv bakterija usled stvaranja slobodnih kiseoničnih radikala. Ovi slobodni radikali mogu oštetiti membrane i sastav bakterija što će ih učini neefikasnim ili ih uništiti. Za anaerobne mikrorganizme, sredina sa povećanom koncentracijom kiseonika je toksična i u takvom okruženju njihovo preživljavanje je nemoguće.
 18. HBOT smanjuje komplikacije nakon hirurških intervencija kod pušača – Istraživanje je pokazalo da upotreba duvana i pušenja izaziva arterijsku vazokonstrikciju (suženje arterija). Ovo dovodi do brojnih zdravstvenih problema pošto je protok krv smanjen i to utiče na ćelije i tkiva. Kada je krvni protok oštećen kao rezultat arterijske vazokonstrikcije, oksigenacija ćelija i tkiva je značajno oštećena jer komponente krvi koje sadrže kiseonik (crvena krvna zrnca) nisu u mogućnosti ispuniti zahteve ćelija i tkiva za kiseonikom. Hiperbarična oksigenacija povećava nivo kiseonika u krvnoj plazmi, a ovaj element je u stanju da putuje do ćelija i tkiva sa većom lakoćom i uspešnošću, pružajući potreban kiseonik. Oporavak pušača i komplikacije nakon hirurških intervencija mogu se značajno smanjiti upotrebom HBO terapije jer ćelije i tkiva nastavljaju da zadovoljavaju svoje potrebe za kiseonikom i često ih prevazilaze. Ovo omogućava poboljšanje i ubrzanje procesa lečenja.
 19. Poboljšana funkcija moždanih ćelija – HBOT ponovo aktivira neaktivne neurone koji su živi ali ne funkcionišu u i oko povređenih tkiva mozga. Dovodi dp poboljšanja nervne provodljivosti i smanjenje spazma. Postoji zajednička veza među decom sa autizmom i hroničnim zapaljenjima područja mozga i crevnog trakta. Anti-inflamatorni efekti HBOT čine ga atraktivnim tretmanom za autizam. 79% dece sa autizmom se poboljšalo na mnogim nivoima, uključujući komunikaciju, spoznavanje i motivaciju nakon lečenja HBOT.

INDIKACIJE

Brojne su indikacije za primenu hiperbarične oksigenacije. Za neke bolesti je HBOT lek izbora, za neke pomoćna terapija a sve češće se primenjuje i kod zdravih ljudi u cilju prevencije bolesti i poboljšanja opšteg psiho-fizičkog statusa. Obzirom na mehanizam delovanja i navedene efekte HBO terapije, gotovo da nema oblasti medicine u kojoj se danas ne primenjuje hiperbarična oksigenacija.

 • Urgentna medicina-gasna gangrene, arterijska gasna embolija, trovanje ugljen- monoksidom i cijanidima, dekompresiona bolest, akutne traumatske ishemije(crush povrede i compartment sindrom), sepsa
  Hirurgija-infekcije mekih tkiva, nekrotizirajući fascitis, hronične rane, arterijski, venski i mešoviti ulkusi, dijabetično stopalo, dijabetična flegmona, gangrena, dekubitus
 • Vaskularna hirurgija-Ateroskleroza, akutna i hronična arterijska insuficijencija, Ishemijske promene donjih ekstremiteta, Mb Buerger, Mb Raynaud, vaskulitis Neurologija-Multipla skleroza, Migrena, Cluster glavobolje, polineuropatije različite etiologije(dijabetična, alkoholna, medikamentozna), stanja posle CVI(šloga), neuralgija trigeminusa, Parkinsonova bolest, demencija Dermatovenerologija-pioderma gangrenosum, psorijaza
 • Reumatologija-sistemska skleroza, osteoporoza, reumatoidni artrit, lupus, fibromialgija
  Ortopedija i traumatologija-disbarična osteonekroza, aseptična nekroza glave butne kosti i humerusa, hronični refraktorni osteomijelitis
 • Plastična i rekonstruktivna hirurgija-kompromitovani kožni transplantati, opekotine, promrzline
  Urologija-Gangrena Fournier, postradijacioni cistitis, vaskularna impotencija Ginekologija-sterilitet
 • ORL-akutna gluvoća, maligni otitis externa, tinnitus, Bellova pareza Oftalmologija-okluzija centralne retinalne arterije Hematologija-teška anemija
  Gastroenterologija-ulcerozni kolitis i Kronova bolest
 • Sportska medicina-tretiranje sportskih povreda mišića, kostiju, tetiva, ubrzan oporavak nakon iscrpljujućih takmičenja i treninga
  Pedijatrija-Cerebralna paraliza, autizam
  Onkologija-postradijaciona nekroza kože i mekih tkiva(mozak, dojka, koža, GiT, kolon), povećanje radiosenzitivnosti tumorskog tkiva
 • Fizikalna medicina i rehabilitacija-u rehabilitaciji kod moždanog udara, koronarne bolesti, perifernih vaskularnih bolesti, pareze i paraplegije, toksične encefalopatije Neurohirurgija-cerebralni apsces, traumatske povrede mozga Stomatologija-osteomijelitis mandibule, infekcije nakon hirurških intervencija i ekstrakcije zuba, pre i posle ugradnje implanta
 • Anti-aging

HBO TRETMAN I PROTOKOLI

Terapijski plan HBOT se pravi pojedinačno za svakog pacijenta u zavisnosti od bolesti i stanja pacijenta. Tretman u komori obično traje 60-90 minuta. Obavlja se 1-2 puta u toku dana. Terapija se obavlja u višemesnoj komori i tokom cele terapije ste pod nadzorom stručnog tima koje rukovodi sprovođenjem tretmana a sa Vama u komori je i medicinsko osoblje koje će Vam pomoći da terapija bude adekvatno sprovedena.

Tretman u komori se sastoji iz 3 faze:

 • Faza kompresije-faza kada raste pritisak u komori. Tokom ove faze možete se javiti osećaj punoće i zapušenosti u ušima. Osećaj je sličan onom kada letite, ronite ili se spuštate kolima niz planinu. Tokom ove faze potrebno je da izjednačavate pritisak na jedan od načina koji će Vam biti detaljno objašnjeni tokom pripreme za tretman u komori.
 • Faza izopresije-faza kada ste na terapijskom pritisku. Medicinsko osoblje će Vam staviti masku za kiseonik i potrebno je da budete opušteni, skoncentrisani na disanje koje treba biti potpuno normalno, bez forsiranja
 • Faza dekompresije-faza snižavanja pritiska u komori. Tokom ove faze nije potrebno da Vi izjednačavate pritisak u ušima već će se to dešavati spontano.

Terapija HBO je potpuno bezbolna medicinska procedura a medicinsko osoblje koje je van komore i u komori je tu da Vas provede kroz ceo terapijski proces. Pacijent je u kontaktu sa osobljem tokom celog tretmana u komori.

PROTOKOLI HBO TERAPIJE

Broj tretmana je individualan za svakog pacijenta. Lekar naše ustanove nakon pregleda i uvida u medicinsku dokumentaciju, pravi terapijski plan za pacijenta. Terapijski plan, protokol lečenja i broj terapija zavisi od indikacije, stanja pacijenta kao i terapijskog odgovora na primenjenu proceduru. Neka urgentna stanja zahtevaju nekoliko terapija u komori, kod hroničnih rana, infekcija mekih tkiva i komplikacija dijabeta preporučuje se 20-30 ekspozicija, kod osteomijelitisa 40-60 ekspozicija. Za poboljšanje opšteg psiho- fizičkog satatusa kod zdravih ljudi preporučuje se 10-15 ekspozicija.

Protokol lečenja se formira na osnovu zdravstvenog stanja i potreba pacijenta u cilju postizanja što boljeg terapijskog efekta a u skladu sa principima dobre kliničke prakse i preporukama za primenu HBO terapije.

KONTRAINDIKACIJE I NEŽELJENI EFEKTI TRETMANA?

Kiseonik je lek i kao takav ima: Indikacije, kontraindikacije (apsolutne i relativne), doziranje i način upotrebe, mehanizam delovanja, moguća neželjena dejstva i interakcije sa drugim lekovima.

Apsolutne kontraindikacije:

 • Nesanirani pneumotoraks
 • Određene vrste lekova:citostatici(bleomycin, cisplatin, doxorubicin), disulfiram, sulfamylon

Relativne kontraindikacije:

 • astma, HOBP, bulozne promene na plućima
 • visoka febrilnost
 • infekcija gornjih disajnih puteva
 • epilepsija
 • trudnoća
 • konvulzivni napadi
 • kongenitalna sferocitoza
 • disfunkcija Eustahijeve tube
 • klaustrofobija
 • pace maker ili epiduralni kateter

Važno je napomenuti da je za pacijente koji imaju neku od kontraindikacija potrebno ispuniti određene uslove koji prethode tretmanu HBO i da se nakon toga tretman može sprovesti bezbedno. Kao i svaki medicinski tretman i hiperbarična oksigenacija nosi određeni rizik koji će Vam biti predočen i objašnjen pre početka tretmana.

Mogući simptomi ili nuspojave nakon HBOT uključuju umor, blagu vrtoglavicu ili nesvesticu. Neželjena dejstva HBOT su jako retka ali se mogu javiti:

 • Oštećenje pluća-barotrauma
 • Barotrauma uva-ruptura bubne opne
 • Barotrauma sinusa
 • Problemi sa vidom-kratkotrajna miopija
 • Kiseonične konvulzije

Adekvatna procena pre primene HBO terapije, priprema za terapiju, pravilno doziranje i protokoli koji su prilagođeni stanju pacijenta, smanjuju mogućnost nastanka komplikacija na minimum. U tom cilju je neophodna i saradnja pacijenta i poštovanje uputstva.

PRIPREMA I UPUTSTVO ZA PACIJENTE

Postoji niz priprema koje su neophodne pre početka hiperbarične oksigenacije. Pre tretmana u komori neophodan je pregled lekara u našoj ustanovi koji će u odnosu na vaše zdravstveno stanje odlučiti o mogućnosti primene hiperbarične oksigenacije i odrediti terapijski protokol i plan lečenja. U cilju bezbedne i adekvatne primene HBO terapije, mogu se tražiti dodatni specijalistički pregledi (ORL, kardiolog, pulmolog, neurolog), dijagnostičke procedure (Rtg snimak pluća, EKG, spirometrija, dopler krvnih sudova, EEG) i labaratorijske analize krvi i urina.

Nakon obavljenog pregleda, od strane našeg medicinskog tima biće Vam data jasna usmena i pismena uputstva koja se odnose na pripremu za tretman, održavanje higijene, garderobi, ishrani, upotrebi redovne terapije, materijama i uređajima koji su zabranjeni u komori, načinu izjednačavanja pritiska i ponašanju tokom trajanja tretmana u komori.  Data uputstva i preporuke je neophodno slediti u cilju adekvatnog terapijskog efekta hiperbarične oksigenacije i bezbednosti tokom sprovođenja tretmana.

UPUTSTVO ZA PACIJENTE

Molimo Vas da pre početka tretmana detaljno pročitate uputstvo za pacijente i da se u cilju efikasnosti i bezbednosti tokom terapije, ponašate u skladu sa preporukama.

PRIPEMA ZA HBO TERAPIJU

Kod kuće operite kosu i okupajte se, kako biste sa sebe uklonili tragove nečistoće, masnoće i kozmetičkih sredstava. Telo ne smete mazati kozmetičkim sredstvima i  koristiti preparate za kosu (gel, ulje i lak). Ne koristiti mleko i ulje za telo, kreme, šminku, parfeme i sl. Nokti Vam moraju biti čisti i uredno podrezani.

Na tretman nemojte dolaziti sa nakitom. Poželjno je da sav nakit ostavite kod kuće.

Skinite slušni aparat, sočiva, naočare, zubne proteze i druge proteze pre ulaska u komoru.

Vaša odeća mora biti 100% pamučna.

Ukoliko imate rane one će biti tretirane i obrađene u previjalištu Poliklinike Gerako.

Na dan terapije Vaša ishrana treba da bude lagana, bez namirnica koje nadimaju, gaziranih i alkoholnih pića. Ne smete biti gladni pre početka terapije u komori. Ne upotrebljavati sredstva koja smanjuju uračunljivost (alkohol, opojna sredstva…).

Obavezno upotrebljavajte Vašu redovnu terapiju kako je propisano. Ukoliko primate insulin, zabranjena je upotreba 1 sat pre HBO terapije. Uskladite primanje insulinske terapije.

Zabranjena je konzumacija cigareta 2 sata pre, kao i 2-4 sata posle HBOT.

Obavite sve Vaše fiziološke potrebe pre početka tretmana u komori.

Pri ulasku u prostor barokomore sledite uputstva osoblja, sedite na Vaše mesto u komori. NE SMETE  u komoru uneti nikakav predmet, namirnice ili lekove.

TOKOM TRETMANA U HIPERBARIČNOJ KOMORI

Kako pritisak unutar komore bude rastao, imaćete osjećaj da su Vam uši začepljene, tj.zapušene. Da biste se oslobodili ovog osjećaja, stisnite nos palcem i kažiprstom, zatvorite usta i dunite u nos, dok Vam se uši ne adaptiraju. Pritisak se u ušima može izjednačiti i gutanjem pljuvačke ili zevanjem. Ako ne uspete, obavezno se obratite pratiocu u komori. Pažljivo slušajte i sledite uputstva osoblja. Kada za to dođe vreme, pratilac u komori će Vam postaviti masku na lice preko koje ćete disati 100% kiseonik.

Efikasnost HBO tretmana zavisi i od ritma Vašeg disanja. Potpuno se opustite i dišite normalno, spontano i bez forsiranja.

Pred kraj terapije dolazi do snižavanja pritiska u komori i osetićete kako Vam pucketa u ušima. Možete gutati i zevati ali ne smete zapušiti nosi i usta i duvati. U ovoj fazi dolazi do spontanog izjednačavanja pritiska i potrebno je da dišete normalno i nipošto ne smete zadržavati dah. Pratilac će Vam skinuti masku sa lica kada za to dođe vreme.

Kod pojave tegoba u bilo kojoj fazi terapije u komori ili sumnje da nešto nije u redu, odmah se obratite medicinskom osoblju unutar komore. Isto se odnosi i na prijavljivanje eventualnih smetnji pre i nakon tretmana u komori o kojima mora biti obavešteno medicinsko osoblje.

NAKON HBO TERAPIJE

Potrebno je da nakon terapije u komori, 15 minuta provedete u krugu ustanove. Najmanje 24 sata nakon sprovedenog HBO tretmana zabranjeno je ronjenje, let avionom kao i penjanje na velike nadmorske visine. Sve ostale aktivnosti nakon terapije možete potpuno normalno obavljati.

Molimo Vas da tokom tretmana hiperbarične oksigenacije u potpunosti pratite instrukcije i sarađujete sa osobljem naše ustanove!

Zabranjeni predmeti i materije u barokomori
AftershaveD, F
AlkoholD, F, P
Baterije sa nezaštićenim provodnicimaF
Cigarete, cigare, sve vrste duvanaF, M
Eksplozivne materijeF
Električni uređaji uključujući mobilne telephone, radio uređaje i td.F
Grejači za ruke i noge(hemijski, električni)F, E
Hemijska sredstva za čišćenje na pr. trihloretilen, freonD
Lak i gel za kosu, ulje za teloF
Lekovi (sem onih koji su propisani od strane lekara)P
LepkoviF
Lubrikanti, masti i tečnosti na bazi petrolejaF
Metalni predmeti, nakitF
NovineF
Odeća, posteljina, jastuci i dušeci koji nisu 100% pamučni ili nisu predviđeniza upotrebu u hiperbaričnim uslovimaF
PenkalaM
Praškovi za čišćenjeC, F, P
ProtezeP
Upaljači, šibiceF
Satovi koji nisu ronilačkiL, M
Slušni aparatiL, P
SprejeviD, E, F
Stakleni termometri, uključujući i baterije koje sadrže živuC, D, P
Šećer i druge zapaljive namirniceE, F
ŠminkaF
Termos, zatvorene flašiceL, M

Važno:

Važno je imati u vidu da garderoba pacijenata i pratilaca kao i posteljina u komori, predstavljaju dodatnu opasnost jer mogu biti sintetičke, vunene, kontaminirane ili sadržati zabranjene predmete. 100% pamuk i drugi materijali koji su bezbedni treba da se koriste u hiperbaričnoj komori.

Legenda:

 • C – mogućnost oštećenja komore
 • D – kontaminacija okruženja
 • E – rizik od eksplozije
 • F – izvor vatre ili zapaljiva supstanca
 • L – može biti polomljeno ili oštećeno pritiskom
 • M – može dovesti do nereda
 • P – utiče na sposobnost i zdravlje

OPREMA

Centar za hiperbaričnu medicinu Poliklinike GERACO raspolaže sa višemesnom dvoodsečnom hiperbaričnom komorom najnovije generacije. Proizvedena je shodno zahtevima i potrebama naše ustanove. Komora je potpuno automatizovana i zadovoljava sve potrebne preduslove za profesionalno i bezbedno sprovođenje terapije hiperbarične oksigenacije. Automatizacija celokupnog procesa upravljanja i praćenja neophodnih parametara tokom terapije, audio i vizuelni nadzor sprovođenja terapije, protivpožarni sistem, ergonomska sedišta, daju mogućnost pružanja HBO terapije na najvišem mogućem tehničkom nivou.