POLIKLINIKA GERACO HBO

Dobro došli na sajt Poliklinike „GERACO“. Poliklinika GERACO nudi rešenje za vaše probleme. Poliklinika je opremljena najnovijom tehnologijom što se tiče „HBO“ – Hiperbarične medicine odnosno lečenje 100% molekulskim kiseonikom, na pritisku okoline veće od atmosferskog. Povećanjem ambijentalnog pritiska u hiperbaričnoj komori i udisanjem 100% molekulskog kiseonika, dolazi do rastvaranja udahnutog gasa (kiseonika) u krvnoj plazmi i povećanja parcijalnog pritiska kiseonika. Na ovaj način se u krvi rastvori i do 20 puta više kiseonika čime se osigurava njegov transport i korekcija hipoksije, nezavisno od eritrocita. Na ovaj način se difuzijom, iz kiseonikom bogate plazme, nadoknađuje nedostatak kiseonika čime se rešava akutna hipoksija i pokreću brojni mehanizmi u organizmu koji dovode do pozitivnih terapijskih efekata.

Sa velikim zadovoljstvom vas obavestavamo!!!

Da je Poliklinika GERACO potpisala ugovor sa Republičkim fondom zdravstvenog osiguranja (RFZO) za lečenje HBO terapijom na teret ovog fonda.

 • Akutno trovanje CO;
 • Sepsa;
 • Gasne embolije;
 • Gasna gangrena;
 • Kraš sindrom;
 • Kompromitovani transplantati;
 • Osteomijelitis;
 • Opekotine II i III stepena na više od 30% ukupne površine tela;
 • Dijabetične angiopatije, uz doplersonografski ili angiografski nalaz kojim se potvrđuje postojanje stenotičnih promena u velikim arterijama;
 • Nezarastajuće rane ( ishemija IV stepena, ireverzibline promene, gangrena, ulcus cruris ).
Neophodna dokumentacija:
 • uput izabranog lekara;
 • mišljenje tri ovlašćena lekara nadležne zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite;
 • ocena nadležne lekarske komisije ukoliko se osigurano lice upućuje van područja matične filijale;
 • dopler-sonografski nalaz ili angiografski nalaz iz stava 1.tačka 9) ovog člana.

Sve informacije možete dobiti na 060 033 9976 ili kod Vašeg izabranog lekara.