OPŠTA MEDICINA

Opšta medicina podrazumeva široku lepezu medicinskih usluga. Od 50 do 80 odsto svih zdravstvenih problema se rešava na nivou opšte medicine. Obuhvata smernice o zdravom načinu života , prevenciju, rano otkrivanje i rešavanje akutnih i hroničnih zdravstvenih problema, praćenje hroničnih i rekurentnih bolesti…

Opis posla doktora medicine u ordinaciji za opštu medicinu:

  • razgovor sa pacijentom, uzimanje anamnestičnih podataka o opštem zdravstvenom stanju pacijenta i o trenutno aktuelnom zdravstvenom problemu;
  • uvid u predhodnu medicinsku dokumentaciju;
  • klinički pregled po organima i sistemima;
  • postavljanje dijagnoze;
  • savet, određivanje terapije;
  • sprovođenje terapije, ukoliko se terapijarealizuje intramuskularno ili intravenozno;
  • preporuka za eventualnu dopusnku dijagnostiku i konsultativne specijalističke preglede;
  • organizacija kontinuirano stabilnog stanja kod hroničnih i rekurentnih bolesti.

Opšta medicina sagledava svakog pojedinca sveobuhvatno i individualno.