Dobro došli na sajt Poliklinike „GERACO“. Poliklinika GERACO nudi rešenje za vaše probleme. Poliklinika je opremljena najnovijom tehnologijom što se tiče „HBO“ – Hiperbarične medicine odnosno lečenje 100% molekulskim kiseonikom, na pritisku okoline veće od atmosferskog. Povećanjem ambijentalnog pritiska u hiperbaričnoj komori i udisanjem 100% molekulskog kiseonika, dolazi do rastvaranja udahnutog gasa (kiseonika) u krvnoj plazmi i povećanja parcijalnog pritiska kiseonika. Na ovaj način se u krvi rastvori i do 20 puta više kiseonika čime se osigurava njegov transport i korekcija hipoksije, nezavisno od eritrocita. Na ovaj način se difuzijom, iz kiseonikom bogate plazme, nadoknađuje nedostatak kiseonika čime se rešava akutna hipoksija i pokreću brojni mehanizmi u organizmu koji dovode do pozitivnih terapijskih efekata.