Poliklinika Geraco-HBO je jedina poliklinika na jugu Srbije koja pruža usluge hiperbarične oksigenacije. Sa velikim zadovoljstvom Vas obaveštavamo da imamo ugovor sa RFZO-om.

Ugovorom je određeno koje dijagnoze tj. bolesti mogu da se leče hiperbaričnom oksigenacijom na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja.

RFZO Indikacije:

  • Akutno trovanje CO
  • Sepsa
  • Gasne embolije
  • Gasna gangrena
  • Kraš sindrom
  • Kompromitovani transplantati
  • Osteomijelitis (M86 ; M86.0-M86.9)
  • Opekotine II i III stepena na više od 30% ukupne površine tela (T20-T30 kl. prema stepenu i lokalizaciji, T31.3-T31.9 kl.prema površini tela)
  • Diabetične angiopatije, uz dopler-sonografski ili angiografski nalaz kojim se potvrđuje postojanje stenotičnih promena u velikim arterijama ( I79.8 )
  • Nezarastajuće rane (ishemija IV stepena (I74.3), ireverzibilne promene, gangrena R02, ulcus cruris L97,L98.4)

Ukoliko bolujete od neke gore navedene bolesti i imate neku od navedenih dijagnoza, imate pravo na lečenje kod nas sa overenom zdravstvenom karticom (knjižicom) i odgovarajućom dokumentacijom.

Kolor doppler krvnih sudova nogu je obavezan za dijagnozu Angiopathia diabetica I79.8. Odgovarajući specijalista sekundarnog ili tercijalnog nivoa zdravstvene zaštite (hirurg, vaskularni hirurg, internista, ortoped) indikuje primenu HBOT i broj terapija. Na osnovu specijalističkog izveštaja izabrani lekar Vas upućuje u GERACO-HBO polikliniku.

Na ovom linku ovde možete preuzeti sažeto uputstvo o potrebnoj dokumentaciji za prijem na HBOT i pokazati ga svom lekaru. (PDF dokument)